Zásady ochrany soukromí

Naše zásady ochrany osobních údajů

English For Life (TEFL Language s.r.o.) se zavazuje chránit vaše soukromí a osobní údaje.

Abychom vám mohli správně sloužit, jsou od vás shromažďovány a uchovávány osobní údaje, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů vám vysvětlí, co děláme s údaji, které od vás shromažďujeme.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našich online formulářů, jako je formulář žádosti a kontaktní formulář. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím těchto formulářů, zahrnují všechny informace uvedené ve formulářích, jako je jméno, e-mailová adresa, adresa, datum narození, telefonní číslo, národnost a úroveň vzdělání. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám pomohli s procesem přihlášky prostřednictvím telefonních hovorů a e-mailů a abychom vám pomohli s tím, zda budete přijati do našeho kurzu.

Používáme soubory cookie, které nám pomáhají určit, kdo navštěvuje naše stránky, abychom je mohli použít v našich marketingových kampaních. Můžeme shromažďovat údaje o typu počítače, včetně IP adres, typů prohlížečů operačních systémů a také jazyka, věku, pohlaví a země. Z údajů shromážděných pomocí souborů cookie nejsme schopni identifikovat žádnou osobu.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek používáme následujícími způsoby.

  • Pro zlepšení zážitku návštěvníků při používání našich webových stránek.
  • Možnost odpovídat na e-maily, když lidé zadávají dotazy v našich kontaktních formulářích
  • Pomáhá nám určit přijetí našeho kurzu.
  • Umožnění nám kontaktovat vás po telefonu s telefonním číslem, které jste nám poskytli.
  • Poskytování služeb v oblasti pracovního poradenství a podpory před, během a po kurzu.
  • Budeme vás kontaktovat s průzkumy a pro zpětnou vazbu po kurzu.
  • Zůstat v komunikaci s vámi během kurzu, abychom vám mohli poslat rozvrhy kurzů a zpětnou vazbu od zaměstnanců.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Vaše údaje jsou k dispozici zaměstnancům Language House TEFL, aby vám mohli poskytnout ty nejlepší služby během kurzu i po něm. Ne všechny informace jsou dostupné všem zaměstnancům, ale pouze relevantní informace jsou potřebné k provádění jejich práce a kurzu.

Vaše celé jméno je zpřístupněno akreditační komisi IATQuO, aby mohla po ukončení kurzu vystavit certifikát. Také sdílíme vaše jméno a e-mail s naším autoservisem, abychom vás vyzvedli na letišti.

S vaším svolením také sdílíme vaše jméno a e-mail s potenciálními budoucími studenty našeho programu. Před sdílením jakýchkoli osobních údajů vás vždy požádáme o váš písemný souhlas.

Zabezpečení vašich osobních údajů

English For Life (TEFL Language s.r.o.) podniká všechny příslušné kroky k ochraně vašich osobních údajů. Všechny shromážděné osobní údaje jsou bezpečně uloženy v databázích se zabezpečenými internetovými protokoly pro ochranu shromažďování osobních údajů. K těmto informacím mají pomocí zabezpečeného přihlašovacího jména a hesla přístup pouze vybraní zaměstnanci společnosti English For Life (TEFL Language sro). Naše webové stránky a formuláře jsou šifrovány pomocí technologie SSL.

Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let a poté jsou bezpečně vymazány a zničeny. Pokud jste se zúčastnili kurzu TEFL The Language House, vaše osobní údaje zůstanou bezpečně uloženy na dobu neurčitou, abychom vám mohli poskytovat nepřetržitou podporu a poradenství při práci, pokud nepožádáte o vymazání vašich údajů, což okamžitě uděláme. Pokud byste někdy chtěli vidět údaje, které byly shromážděny prostřednictvím našich webových formulářů, rádi vám tyto informace poskytneme.

Cookies

Cookies jsou malé kousky dat zasílané webovým serverem do webového prohlížeče, které umožňují serveru shromažďovat informace z prohlížeče. Webová stránka English For Life používá soubory cookie k tomu, aby se dozvěděla o vzorcích procházení a demografických údajích uživatelů, aniž by byla schopna identifikovat jakoukoli osobu. Tyto informace se používají pro marketingový průzkum a pro zlepšení našich webových stránek pro diváky.

Osobní údaje nejsou uloženy v cookies, které vydává webová stránka English For Life. Veškeré informace uložené prostřednictvím souborů cookie jsou anonymním identifikátorem, a proto nemohou identifikovat žádnou osobu.

Soubory cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat, ale mohou ovlivnit použitelnost našich webových stránek.